Představení

Prožitkové představení o tom, jak se přátelství mezi kamarády může velmi rychle proměnit v systematickou šikanu a posléze kyberšikanu

Téma: Dětská šikana, kyberšikana, jak ji rozpoznat, její formy a způsoby řešení.

Cíl: Seznámit žáky s kyberšikanou mezi dětmi mladšího školního věku pomocí příběhu přátelsví malých holčiček, kybešikana a stalking v širším kontextu.

Obsah: Příběh je o jednom přátelství mezi kamarádkami, které se postupně mění v nepřátelství, dominantnější dívka pomocí manipulace dalších spolužaček vytlačí druhou dívku na pokraj kolektivu, oběť je záměrně vynechávána, odstrkována, pomlouvána. Vše vyvrcholí na škole v přírodě, kdy se obě dívky ocitnou na společném pokoji. Nakonec ale šikanu odhalí paní učitelka. Společenská šikana se děje v naší společnosti velmi často, je problém ji rozpoznat, neboť není vidět na rozdíl od fyzické šikany, kdy oběť mívá tělesné následky. Společenská šikana ale může oběť poznamenat psychicky na velmi dlouhou dobu.

Představení je interaktivní, žáci diskutují o jednotlivých situacích, na konci dostanou krátký dotazník.

Věková skupina: 4.- 6.třída ZŠ

Délka představení: jedna vyučovací hodina

Technické požadavky: projektor, učebna s možností zatemnění oken. Maximální počet dětí – jedna třída


Prožitkové představení o dětské šikaně pro žáky ZŠ na motivy knihy významné dětské autorky Daniely Krolupperové

Téma: Dětská šikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Seznámit děti pomocí příběhu malého Martina s dětskou šikanou a jejími projevy.

Obsah: Příběh je o malém citlivém chlapci, který se s rodiči přestěhoval z vesnice do většího města a nastupuje do 2. třídy do nové školy. Je šikanován spolužáky kvůli svému jménu Vokurka, ale i kvůli dyslexii, díky níž špatně čte i ve druhé třídě. Je vystaven fyzickému i psychickému napadání ze strany spolužáků. Nakonec si ale najde ve třídě kamarády, společně šikanu porazí a nakonec vše dobře dopadne.

Představení je interaktivní, prolíná se hraná forma s diskusí nad obrázky vypjatých situací, které se týkají šikany. U obrázků se hraný příběh zastaví a začíná diskuse s dětmi o tom, co a jak bylo na chování jednotlivých aktérů špatné a co se dětem naopak líbilo.

Na konci představení pak děti dostanou omalovánky – dvojlist s obrázky a s popisem jednotlivých situací. Obrázky si mohou děti doma s rodiči vybarvit a přiblížit si tak, co během představení prožily a co si z něj odnesly. Na zadní straně jsou základní informace pro rodiče jak rozpoznat, že se jejich dítě potýká se šikanou a co dělat a kam se v případě potřeby obrátit. K inscenaci byla vytvořena i audiokniha.

Věková skupina: 1. – 5. třída ZŠ

Délka představení: 60 minut.

Technické požadavky: Volná učebna, školní družina, školní zahrada. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení o tom, co je kyberšikana, jaké fatální může mít v životě mladých lidí následky a jak důležité je proti ní bojovat a ne jen nečinně přihlížet.

Téma: Kyberšikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Seznámit děti, ale i učitele s problematikou kyberšikany zábavnou prožitkovou formou. Vysvětlit jim, jaké jsou projevy a důsledky kyberšikany, jak se před ní mohou bránit, kam a na koho se v případě, že se s ní setkají, mohou obrátit. Projekt má děti ale i vést k uvědomění si vlastní zodpovědnosti v kyberprostoru a k obecné morální zodpovědnosti v mezilidských vztazích.

Obsah: Program se skládá ze dvou částí – první část – samotné interaktivní představení, druhá část – úniková hra s vědomostním kvízem a případnou následnou diskusí.

Věková skupina: Žáci 6. až 9. tříd ZŠ.

Délka představení: 60 minut.

Technické požadavky: Učebna s interaktivní tabulí, nebo projektorem s možností zastínění místnosti.

Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení pro děti předškolního a mladšího školního věku o možných nástrahách na internetu

Téma: Kyberšikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Cílem projektu je seznámit formou pohádky děti nejmladšího školního věku s riziky užívání internetu. Prožitek, který jim utkví v paměti se v budoucnu může dále a hlouběji rozvíjet formou složitějšího preventivního programu.

Obsah: Příběh o zvířátkách pana nadlesního, která bydlí u něj v hájovně. Zvířátka ho ale zlobí, schovávají a berou mu tablet, který si s sebou nosí do krmelce a tam surfují na internetu. Zažívají ale s internetem i těžkosti, protože si nepouští jen pohádky, ale dělají i věci, které jsou na internetu velmi rizikové.

Věková skupina: Děti předškolního věku, žáci 1. až 5. tříd ZŠ.

Délka představení: 45 minut

Technické požadavky: Volná učebna, družina, školní zahrada. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení o vznikajících poruchách příjmu potravy způsobených používáním Instagramu

Téma: Bulimie, anorexie.

Cíl: Cílem projektu je formou divadelního prožitku a diskuze mladým lidem vysvětlit, jak moc pokřivený je pohled na svět právě přes sociální síť Instagram, jak Instagram posiluje nevhodné postoje k vlastní postavě, jak je důležité neupínat se na zkreslenou realitu, ale na realitu skutečnou.

Obsah: Obsahem představení je příběh čtrnáctileté dívky Anny, která se díky hashtagům na Instagramu jako je #anorexia, #thinspo nebo #anaismyfriend, dostane na hranici života a smrti. Učebna se promění v ordinaci psychiatrické léčebny, kam dochází na konzultace matka nemocné Anny.

Věková skupina: Žáci 7.-9. tříd ZŠ, studenti 1. ročníků SŠ, SOŠ a SOU.

Délka představení: 45 minut plus diskuze.

Technické požadavky: Volná učebna s interaktivní tabulí, možnost zastínění žaluziemi. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.