Představení

Prožitkové představení o dětské šikaně pro žáky ZŠ na motivy knihy významné dětské autorky Daniely Krolupperové

Téma: Dětská šikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Seznámit děti pomocí příběhu malého Martina s dětskou šikanou a jejími projevy.

Obsah: Příběh je o malém citlivém chlapci, který se s rodiči přestěhoval z vesnice do většího města a nastupuje do 2. třídy do nové školy. Je šikanován spolužáky kvůli svému jménu Vokurka, ale i kvůli dyslexii, díky níž špatně čte i ve druhé třídě. Je vystaven fyzickému i psychickému napadání ze strany spolužáků. Nakonec si ale najde ve třídě kamarády, společně šikanu porazí a nakonec vše dobře dopadne.

Představení je interaktivní, prolíná se hraná forma s diskusí nad obrázky vypjatých situací, které se týkají šikany. U obrázků se hraný příběh zastaví a začíná diskuse s dětmi o tom, co a jak bylo na chování jednotlivých aktérů špatné a co se dětem naopak líbilo.

Na konci představení pak děti dostanou omalovánky – dvojlist s obrázky a s popisem jednotlivých situací. Obrázky si mohou děti doma s rodiči vybarvit a přiblížit si tak, co během představení prožily a co si z něj odnesly. Na zadní straně jsou základní informace pro rodiče jak rozpoznat, že se jejich dítě potýká se šikanou a co dělat a kam se v případě potřeby obrátit. K inscenaci byla vytvořena i audiokniha.

Věková skupina: 6-8 let (1. – 3. třídy ZŠ)

Délka představení: 60 minut.

Technické požadavky: Volná učebna, školní družina, školní zahrada. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení o tom, co je kyberšikana, jaké fatální může mít v životě mladých lidí následky a jak důležité je proti ní bojovat a ne jen nečinně přihlížet.

Téma: Kyberšikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Seznámit děti, ale i učitele s problematikou kyberšikany zábavnou prožitkovou formou. Vysvětlit jim, jaké jsou projevy a důsledky kyberšikany, jak se před ní mohou bránit, kam a na koho se v případě, že se s ní setkají, mohou obrátit. Projekt má děti ale i vést k uvědomění si vlastní zodpovědnosti v kyberprostoru a k obecné morální zodpovědnosti v mezilidských vztazích.

Obsah: Program se skládá ze dvou částí – první část – samotné interaktivní představení, druhá část – úniková hra s vědomostním kvízem a případnou následnou diskusí.

Věková skupina: Žáci 6. až 9. tříd ZŠ.

Délka představení: 60 minut.

Technické požadavky: Učebna s interaktivní tabulí, nebo projektorem s možností zastínění místnosti.

Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení pro děti předškolního a mladšího školního věku o možných nástrahách na internetu

Téma: Kyberšikana, její prevence a způsoby řešení.

Cíl: Cílem projektu je seznámit formou pohádky děti nejmladšího školního věku s riziky užívání internetu. Prožitek, který jim utkví v paměti se v budoucnu může dále a hlouběji rozvíjet formou složitějšího preventivního programu.

Obsah: Příběh o zvířátkách pana nadlesního, která bydlí u něj v hájovně. Zvířátka ho ale zlobí, schovávají a berou mu tablet, který si s sebou nosí do krmelce a tam surfují na internetu. Zažívají ale s internetem i těžkosti, protože si nepouští jen pohádky, ale dělají i věci, které jsou na internetu velmi rizikové.

Věková skupina: Děti předškolního věku, žáci 1. až 3. tříd ZŠ.

Délka představení: 45 minut

Technické požadavky: Volná učebna, družina, školní zahrada. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.


Prožitkové představení o vznikajících poruchách příjmu potravy způsobených používáním Instagramu

Téma: Bulimie, anorexie.

Cíl: Cílem projektu je formou divadelního prožitku a diskuze mladým lidem vysvětlit, jak moc pokřivený je pohled na svět právě přes sociální síť Instagram, jak Instagram posiluje nevhodné postoje k vlastní postavě, jak je důležité neupínat se na zkreslenou realitu, ale na realitu skutečnou.

Obsah: Obsahem představení je příběh čtrnáctileté dívky Anny, která se díky hashtagům na Instagramu jako je #anorexia, #thinspo nebo #anaismyfriend, dostane na hranici života a smrti. Učebna se promění v ordinaci psychiatrické léčebny, kam dochází na konzultace matka nemocné Anny.

Věková skupina: Žáci 7.-9. tříd ZŠ, studenti 1. ročníků SŠ, SOŠ a SOU.

Délka představení: 45 minut plus diskuze.

Technické požadavky: Volná učebna s interaktivní tabulí, možnost zastínění žaluziemi. Maximální počet dětí – 30 na jedno představení.